Obec Lánov
Obec Lánov
Oficiální stránky obce

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen

Nakládání s nemovitostmi - ceník úhrad věcných břemen, VS č. 3 2021.pdf (247.41 kB)


Obec Lánov

Vnitřní směrnice č. 3/2021 Nakládání s nemovitostmi obce

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví obce Lánov

 

schválený zastupitelstvem obce Lánov dne 29.4.2021 usnesením číslo 10/2/21 ze dne 1.5.2021.

Obec Lánov je vlastníkem pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov na listech vlastnictví pro obec Lánov a dále pak pro katastrální území Prostřední Lánov, Horní Lánov, Dolní Dvůr, Vrchlabí a Čistá v Krkonoších.

Ceník upravuje ocenění věcných břemen v případě, kdy Obec Lánov, jako strana povinná, smluvně umožní třetí osobě, jako straně oprávněné, zatížit nemovitost ve vlastnictví obce Lánov právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Věcná břemena představují soubor právních norem, které věcně a právně omezují vlastníka nemovité věci (stavby či pozemku) ve prospěch jiného subjektu tak, že je povinen něco konat nebo strpět nebo něčeho se zdržet. V právním vztahu věcného břemene na jedné straně vstupuje povinný – subjekt mající určitou povinnost a na straně druhé oprávněný – subjekt (konzument) práva. Právo věcného břemene obecně upravuje občanský zákoník.

Jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene

  1. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene pro nepodnikající fyzické osoby a také pouze pro běžná standardní věcná břemena související s bydlením či rekreací (např. služebnost inženýrské sítě) pro podporu rozšiřování a zkvalitňování bydlení a rekreace na pozemcích ve vlastnictví obce Lánov činí:

 

  • věcné břemeno v pozemku obce:                                                 100,- Kč/bm

 

  1. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene pro právnické a fyzické podnikající osoby v katastrálních územích obce Lánov činí:

 

  • věcné břemeno v pozemku obce:                                                 150,- Kč/bm

 

  1. Minimální částka za 1 smlouvu pro monopolní správce sítí je 10 000,- Kč.

Cena nezahrnuje případnou DPH.

Věcné břemeno může být rozhodnutím Rady obce Lánov v individuálních případech (např. u věcných břemen zřizovaných ve prospěch správců sítí) či v případech hodných zvláštního zřetele poskytnuto bezúplatně, sníženo, či zvýšeno.

Geometrický plán a správní poplatek KN za zřízení věcného břemene hradí strana oprávněná.                                                

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krkonoše

logo

logologo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2