Obec Lánov
Obec Lánov
Oficiální stránky obce

Odpadové hospodářství obce Lánov za rok 2022

Verze PDF ... Typ: PDF dokument, Velikost: 899.84 kB

Informování občanů o odpadovém hospodářství obce Lánov za rok 2022:

Obec je povinna na základě §60, ods.4 zákona č.541/2020 Sb. Zákon o odpadech informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace komunálního odpadu.

V souvislosti s výše uvedenou povinností obec Lánov tímto informuje o níže uvedených skutečnostech:

Do sběrných nádob umístěných v obci je možno ukládat tyto tříděné odpady:

Směsný odpad je ukládán do nádob 110L, 120L, 1100L umístěných u jednotlivých domů a je svážen pravidelně firmou Marius Pedersen a.s. / Transport Trutnov s.r.o., dle svozového kalendáře.

Tříděný odpad plast a papír je ukládán na určených veřejných místech do nádob 1100L a je svážen pravidelně firmou Marius Pedersen a.s. / Transport Trutnov s.r.o., dle svozového kalendáře.

Tříděný odpad sklo čiré a barevné je ukládán na určených veřejných místech  do nádob 1500L a je svážen firmou Severočeská komunální a.s. dle potřeby.

Tříděný odpad oleje a tuky je ukládán na určených veřejných místech do nádob 120L a je svážen firmou Marius Pedersen a.s. dle potřeby.

Tříděný odpad kovy je ukládán na určených veřejných místech do nádob 120L a 1500L a je svážen firmou Marius Pedersen a.s. dle potřeby.

Charitativní sběr použitelného textilu je ukládán na určených veřejných místech do velkých plechových kontejnerů a je svážen firmou Diakonie Broumov sd. dle potřeby.

Tříděný Bioodpad je ukládán na určených veřejných místech do plechových kontejnerů a je svážen a ukládán dle potřeby na Farmu Kout v.o.s.

Nebezpečný odpad je svážen 2x ročně (jaro, podzim) v předem dohodnutém a zveřejněném termínu. Na obecním dvoře v Prostředním Lánově a před hospodou v Horním Lánově je přistaven vůz firmy Marius Pedersen a.s. s obsluhou, která nebezpečný odpad od občanů sbírá a třídí.

Nadměrný velkoobjemový odpad je svážen 2x ročně (jaro, podzim) v předem dohodnutém a zveřejněném termínu. Na obecním dvoře v Prostředním Lánově a před hospodou v Horním Lánově jsou přistaveny velké kontejnery, firmy Marius Pedersen a.s..  Vybraná odpovědná osoba tento odpad od občanů přebírá a rovná do kontejneru.

Produkce odpadů v roce 2021:

Druh odpadu

Katalogové číslo

Množství v tunách

Směsný komunální odpad

200301

309,75

Plasty

200139

41,46

Papír a lepenka

200101

37,31

Sklo

200102

30,25

Oleje a tuky

200125

0,568

Kovy

200140

2,363

Pneumatiky

160103

2,004

Bioodpad

200201

205,4

Nebezpečný odpad, barvy, lepidla

200127

8,81

Objemný odpad

200307

34,96

 

Náklady za vyprodukované odpady v roce 2021:

Druh odpadu

Náklady v Kč

Plasty

306 088

Papír

229 915

Sklo

37 775

Směsný komunální odpad

1 190 388

Oleje+tuky+kovy

6 489

Bioodpad

195 527

Velko-odpad

82 107

Nebezp. odpad

52 529

Ostatní nakládání s odpady, littering

85 000

CELKEM

2 185 818,-Kč

 

Náhrady za vyprodukované a vytříděné odpady od společnosti EKO-KOM, a.s.:         363 079,-Kč  

Výše dotace do systému odpadového hospodářství: 

2 185 818 – 363 079 = 1 822 739,-Kč

 

Předcházení vzniku odpadů:

Tímto obec vyzývá všechny své občany k poctivému třídění a minimalizaci odpadů, zároveň také k ukládání na určená místa a neponechávání odpadů mimo sběrné nádoby.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krkonoše

logo

logologo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30