Obec Lánov
Obec Lánov
Oficiální stránky obce

Z historie obecních kronik

Kronikářství má v našich zemích dlouholetou tradici. Nejstarší zápisy pocházejí z 18. století. Nebyly to ještě kroniky v pravém slova smyslu, ale soukromé záznamy vesnických písmáků, kteří zapisovali hlavně v modlitebních knihách nebo v bibli události ze života svých rodin (narození, svatby, úmrtí). Teprve později byly zápisy obohaceny sdělením širšího rázu - počasí, průběh polních prací, ceny obilí a jiných plodin na trhu. Tyto zápisy i dnes slouží k dokumentaci tehdejší doby.

Vlastní kroniky pocházejí až z 19. stol. a události mají již obecnější ráz. 1. ledna 1936 vyšlo úřední nařízení pro všechna města i obce, světské a duchovní vrchnosti v Čechách o povinném zavedení pamětních knih. Kromě nich byly vedeny kroniky školní, farní a různých spolků.

V roce 1940 vydalo Ministerstvo školství a osvěty směrnici, podle níž byly všechny obecní kroniky soustředěny na okresních úřadech a odevzdány zemským archivům v Praze a v Brně.

Po osvobození bylo vydáno provolání k obecním kronikářům, v němž se zdůraznila zodpovědnost za zaznamenání událostí v době okupace a při osvobozování.

A tak i v obci Prostřední Lánov se začala psát kronika, ale až 1. října 1954 (není známo, proč tak pozdě). Velmi těžké a zodpovědné práce se ujal evagelický farář ve výslužbě pan Ferdinand Tichý. Nejen že dovedl zápisy do roku 1957, ale na základě německých pramenů a po osvobození i místních usedlíků zachytil historii Lánova: místopisy, klima, vybudování vodovodu za 800500 korun, který byl v té době nejmodernějším v celých východních Čechách, činnost průmyslových závodů, odraz husitských válek, dolování v Krkonoších, národnostní a náboženské poměry a podrobně i události z let 1914 - 34. Podle těchto záznamů byl v roce 1927 postaven pomník padlým v 1. sv. válce a 4. 9. 1927 odevzdán veřejnosti. Je zajímavé, že poslední zprávou německého kronikáře byl zápis o volbě prezidenta T. G. Masaryka - 24. 5. 1934.

Podle vyprávění očitých svědků pak zapsal události roku 1945 (před ním byla obec ryze německá - jen několik Čechů hlavně mladých lidí zde bylo nasazeno na nucené práce, ostatních 1300 obyvatel byli Němci).

Po jednotlivých letech dovedl kroniku do roku 1956, kdy se z Lánova odstěhoval. Dva roky nebyla vedena, teprve v roce 1958 byl vybrán radou MNV ředitel školy Jaroslav Pochop jako nový kronikář.

I. díl končí v srpnu 1959 - další zápisy jsou ve II. dílu. Dne 15. července 1975 (po 16 letech) byl kronikář odvolán z funkce a jeho nástupkyní se stala učitelka mateřské školy v Lánově Gabriela Glücksmannová. Ta vedla kroniku do roku 1992 (17 let), kdy se odstěhovala do Prahy. Její nástupkyní byla ustanovena učitelka ZŠ Jana Lacinová. Kniha III. dílu začíná roku 1995.

Do zápisů v kronikách lze nahlédnout v úřadovně OÚ, přestože byl I. a II. díl uložen do archivu v Trutnově. Máme ale oba díly ofotografovány. Poslední III. díl je v čistopise doveden do roku 1991.

Máte-li dojem, že znáte zajímavá nebo důležitá fakta z tohoto roku, prosíme, abyste je předali na OÚ nebo přímo kronikářce. Děkujeme

J. Lacinová

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krkonoše

logo

logologo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4