Lánov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Výbory

Výbory při OÚ:

Finanční výbor

Předseda: Dominika Erbenová

Členové: Petr Jandík, V. Hejduková, Radek Holubec, Milan Kuřík

Náplň činnosti úzce navazuje na hospodaření obce s peněžními prostředky a majetkem:
- vyjadřuje se nebo sama zpracovává vlastní rozbory hospodaření podle rozpočtu,
- navrhuje změny schváleného rozpočtu,
- vyjadřuje se k žádostem o příspěvky z rozpočtu obce,
- provádí vlastní šetření v hospodaření s rozpočtem,
- navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
- vyjadřuje se k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok,
- navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce OÚ Lánov.

Kontrolní výbor

Předseda: Jiří Koudelka

Členové: Mgr. Milan Půlpán, Petr Kratochvíl, Zdena Brejšová, Jiří Vališka

Náplň činnosti:
- dbá na dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí,
- vyřizuje petice, stížnosti a připomínky občanů,
- člen komise se zúčastní projednání závažných nebo složitých stížností, které řeší starosta obce,
- kontroluje postup při přidělování bytů, pronajímání nemovitostí a poskytování sociální výpomoci.

Kontrolní výbor se v Lánově zaměřuje na:
- dodržování obecní vyhlášky o poplatcích z ubytování a ubytovací kapacity – kontrola domovních knih u ubytovatelů,
- sledování pořádku v obci – černé skládky, třídění a vývoz odpadů,
- dodržování smlouvy mezi obcí a Leteckou školou a.s. – vzlety nad Lánov, akrobacie ve vymezeném prostoru,
- plnění smlouvy mezi obcí a KVK.