Aktuality:
Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 20. 2. 2020 od 17:30 hod.

  ... dokument (273 kB, PDF)

Výběrové řízení  

Starostka obce Lánov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice účetní obce.

  ... celý článek (593 kB, PDF)

KTV a kostičky  

Vážení uživatelé kabelové televize.

v pondělí 10. ledna byla provedena úprava na odstranění chybného signálu na pořadech TV Nova, Prima a Nova Action. Situaci sledujeme a v případě nutnosti upravíme.


Kaledář kulturních akcí  

Kalendář akcí tří obcí v roce 2020.

  ... dokument (557 kB, PDF)

Druhá vlna úprav vysílání KTV  

Vážení uživatelé kabelové televize.

V úterý 28. ledna proběhne druhá vlna technických úprav vysílání v kabelovém rozvodu z důvodu zařazování DVB-T2 do vysílání jako jeho zachování ve formátu DVB-T. S touto úpravou by měly být odstraněny i nedostatky s rozpadáváním obrazu na některých programech. Servisní zásah bude probíhat od 8 do 15 hodin. Následně si uživatelé budou muset vysílání znovu naladit.

Pokud i po této úpravě vysílání budete pozorovat nedostatky (rozpadávání obrazu), bude odstraňování těchto nedostatků probíhat přímo u jednotlivých zákazníků na základě informací od nich.

Služba internetu tímto zásahem nebude omezena.


Obnovení kapličky  

Pan Hanč z OÚ Lánov pojal výbornou myšlenku obnovit kapličku, která se nachází v prostoru mezi Lánovem a Vrchlabím (parcela č. 3091 v Horním Lánově) a kterou proto pracovně nazval „kaplička na půl cesty“. Z kapličky se dodnes zachovalo pouze torzo v podobě kamenů, které vymezují místo, kde stávala.
Pan Hanč spolupracuje v té věci s projektantem, panem Michalem Daňkem z Vrchlabí, který má již několik podobných realizací za sebou (zdravekrkonose.eu) a samozřejmě také s majiteli pozemku - panem Přívratským a ZOD Lánov.
Ze svědectví pana Přívratského a pana Waňka víme, že kaplička vypadala asi tak jako ta, která se zachovala o kilometr dál na té samé modré turistické trase (p. p. č. 2916). Přesto by bylo skvělé, kdybychom měli v ruce i nějaké další podklady.
A proto se obracíme na Vás, milí čtenáři. Pokud si kapličku pamatujete a mohli byste nám poskytnout aspoň hrubý nákres, moc by to pomohlo. A pokud máte i fotografii či nějaký obrázek, tak to bychom Vám rovnou ruce utrhli. Vděční budeme ale i za telefonát, ve kterém nám ústně popíšete její vzhled.
Pokud se dílo podaří, obohatí řádku drobných sakrálních památek na modré trase další, staronová stavbička.

Karolina Boková, 499 432 083, 731 179 682, infocentrum@lanov.cz
  ... foto (557 kB, PDF)

Výběrové řízení  

Starostka obce Lánov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistent/ka starosty obce.

  ... celý článek (557 kB, PDF)

Soutěž Lánovský sněhulák 2020  

Vážení čtenáři, infocentrum Lánov vyhlašuje 5. ročník soutěže Lánovský sněhulák 2020.

 Sněhuláci musí být ze sněhu, o minimální výšce 100 cm a musí být postaveni v zimní sezóně 2019/2020. Stavitelem musí být Lánovák nebo jeho potomek (např. vnuk dědy z Lánova) a dílko musí stát na katastru obce Lánov. Sněhuláka vyfoťte a zašlete spolu se svými kontaktními údaji na adresu infocentrum@lanov.cz nebo se s fotoaparátem/mobilem dostavte přímo do infocentra; v tom případě prosím nezapomeňte kabel. Porota vybere 3 nejlepší výtvory, které budou oceněny. Výsledek soutěže se dozvíte v jarním zpravodaji nebo z infokanálu KTV.

Stavte, foťte, posílejte! Těšíme se na vaše výtvory.

P. S.: Víte, jak se řekne u sousedů Poláků sněhulák? Bałwan.

Karolina Boková

Vysílání KTV ve formátu DVB-T  

Vážení uživatelé kabelové televize. Jak jsme vás informovali dříve, doplnili jsme současnou nabídku o vysílání ve formátu DVB-T/MPEG-4 (všechny programy ČT).

Jinak řečeno, po vypnutí vysílání z vysílače Černé hory (7. ledna) vám budou tyto nové programy fungovat. Od půlnoci ze 7. na 8. ledna na současném 34 kanále dojde k ukončení vysílání programů České televize.

Současná úprava je prvním krokem. Další bude následovat a budeme vás  informovat. K doplnění nových programů využijte aktualizaci na kanálech 5 až 12. Nebo proveďte automatické naladění.

Vážení občané Lánova  

doručili jsme Vám složenky na platbu za KTV a psy. Omlouváme se za jejich pozdní doručení. Jsme si vědomi toho, že termín splatnosti je velmi krátký, proto splatnost prodlužujeme do 31. ledna 2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme pohodové
a klidné svátky.

Eliška Rojtová
starostka


Infocentrum aktuální otvírací doba  

16. prosince - zavřeno - dovolená

17. a 18. prosince zastupuje paní L. Kučerová 8:00 - 15:00 (neověřuje se, neobsluhuje Czechpoint a nepřihlašuje k trv. pobytu)

19. - 20. prosince zavřeno (dovolená)

23. - 31. prosince zavřeno (dovolená)

Ověřování probíhá standardně na obecním úřadě v Lánově u sl. Stříbrné nebo u p. Havlíčka.


Zemědělské a obchodní družstvo Lánov, Prostřední Lánov  

nabízí práci nočního hlídače na středisku živočišné výroby MOKO Kovářov na období od prosince 2019 do dubna 2020. Pracovní doba: 19.00 hod – 3.00 hod. Práce se zvířaty, asistence při porodech krav.

Telefon:  728 174 509, 606 243 841

Vánoce ve Fořtě  

Obec Fořt informuje všechny o těchto akcích.

  ... betlémské světlo (785 kB, PDF)
  ... vánoční koncert (3 MB, PDF)
  ... výstava obrazů (585 kB, PDF)

Mikulášská besídka  

Sbor dobrovolných hasičů Horní Lánov Vás srdečně zvou na Mikulášskou besídku.

  ... pozvánka (575 kB, PDF)

Zpívání u vánočního stromu  

Srdečně Vás zveme na 25. zpívání u vánočního stromu se skupinou NaVáHuTě v pátek 13. 12. 2019
od 18:00 hodin v prostranství u stodoly a č. p. 51 v Prostředním Lánově.

  ... pozvánka zpívání (393 kB, PDF)
  ... pozvánka jarmark (386 kB, PDF)

Infocentrum  

Infocentrum Lánov - čerpání dovolené 18. 11. - 6. 12.

Zastupuje paní Kučerová, 8:00 - 15:00 hod., 19., 20., 21., a 25. listopadu, 2., 3., a 4. prosince.


Informace  

Vážení občané,

Od úterý 19.11 2019 do pátku 22.11.2019 probíhá oprava povrchu vozovky od „Mlýna“ po odbočku do lomu v Horním Lánově.

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 30.10. 2019.

  ... celý článek (91 kB, PDF)

Vánoční jarmark

ZŠ a MŠ Lánov zve všechny malé i velké na 8. tradiční vánoční jarmark ve čtvrtek 12. prosince 2019
od 15.00 do 18.00 hodin, ZŠ Lánov – hlavní budova.

  ... pozvánka (597 kB, PDF)

Lampionový průvod

Zveme všechny děti školkou i školou povinné, jejich rodiče, prarodiče a kamarády na zábavný lampionový průvod. Začínáme v sobotu 9.11.2019 v 17:00 hodin tradičně u Lánovského hotelu a půjdeme směrem k základní škole.

  ... pozvánka (285 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 30. 10. 2019.

  ... dokument (280 kB, PDF)

Nebezpečný odpad

Obec Lánov prostřednictvím společnosti Marius-Pedersen a.s Vrchlabí organizuje pro občany obce Lánov
v sobotu 19. října 2019 svoz nebezpečného odpadu v době od 8.00-10.00 hod. na místech:

Prostřední Lánov – před samoobsluhou
Horní Lánov – u hospody

  ... dokument (188 kB, PDF)

Objemný odpad

Obec Lánov prostřednictvím společnosti Marius-Pedersen a.s. Vrchlabí organizuje pro občany obce Lánov v pátek 11. října 2019 svoz objemného komunálního odpadu.

Kontejnery budou přistaveny v pátek do 14.00 hod. Odvezeny budou po naplnění (pondělí nebo dříve).

u samoobsluhy Prostřední Lánov
Horní Lánov u hospody

  ... dokument (253 kB, PDF)

Vinobraní

Tradiční lánovské vinobraní - 9. ročník. Sobota 26. října od 18 hod. - kulturní dům Dolní Lánov.

  ... dokument (2,2 MB, PDF)

Nabídka

Nabídka nepotřebného majetku obce Lánov - ojetý dopravní automobil Avia, N2, typ A31K.

  ... dokument (185 kB, PDF)

E Distribuce

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, podrobnosti v příloze.

  ... dokument (75 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 9. 2019.

  ... dokument (291 kB, PDF)

Hubertova jízda

Stáj TERI Horní Lánov vás srdečně zve na Hubertovu jízdu - sobota 14. září od 10 hod. Od 20 hod soud a taneční zábava.

  ... dokument (1,4 MB, PDF)

MAS regionální výrobek

TEMPO Česko, s.r.o.

„Široký sortiment osobních ochranných pracovních prostředků dobré kvality za přijatelné ceny s dlouhou životností pro všechna odvětví průmyslné a řemeslné výroby”.
  ... dokument (627 kB, PDF)

Havarijní kácení vzrostlé zeleně

Zájmem OÚ Lánov není přednostně jakékoliv kácení, ale zdraví a bezpečnost občanů je přednější. Více v příloženém dokumentu.

  ... dokument (184 kB, PDF)

Pozvánka na otevření PTC

Obec Lánov a Základní škola Vás srdečně zvou na slavnostní otevření a zahradní slavnost k příležitosti otevření Polytechnického a jazykově komunikačního centra.

Slavnostní otevření proběhne 5. září, začátek programu od 14 hod.

Podrobnosti v pozvánce ...

  ... pozvánka (2,3 MB, PDF)

Bezpečnostní desatero

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

  ... dokument (858 kB, PDF)

Taneční zábava

Hospůdka na hřišti zve srdečně všechny na taneční zábavu v pátek 30. srpna od 20:00 hodin.

  ... pozvánka (3 MB, PDF)

Divadelní představení

Divadelní klub Vrchlabí uvádí divadelní hru - Zvonohrady. 13. září od 19 hod. - Kulturní dům Dolní Lánov.

  ... pozvánka (459 kB, PDF)

650-let obce Dolní Kalná

Pozvánka na výročí 650 let obce Dolní Kalná.

  ... pozvánka (979 kB, PDF)

Muzikoterapie

Pozvánka na pasivní muzikoterapeutickou relaxaci metodou celostní muzikoterapie v hotelu SVĚT HARMONIE.

  ... pozvánka (61 kB, PDF)

Volejbalový turnaj

24. srpna se uskuteční volejbalový turnaj smíšených družstev. Podrobnosti v pozvánce.

  ... pozvánka (646 kB, PDF)

Historická vozidla Horní Lánov

Setkání příznivců vojenských historických vozidel na hasičském hřišti v Horním Lánově ve dnech 9. - 11. 8.

Prohlídky vozidel s výkladem jsou možné:
• v pátek v podvečer (dojezd vozidel)
• v sobotu v podvečer (dojezd vozidel z vyjížďky)
Občerstvení po celou dobu konání akce.
Za volné sdružení příznivců voj. hist. vozidel David Syruček

  ... dokument (605 kB, PDF)

Výstava Dolní Branná

Pozvánka na výstavu v Dolní Branné - tajemství truhliček našich dědečků a babiček.

  ... pozvánka (456 kB, PDF)

Infocentrum Lánov

Členství v ATIC bylo v r. 2019 hrazeno z finančních prostředků získaných na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 19CRG04-0027.

Výroba letáků o Lánovsku byla v r. 2019 hrazena z finančních prostředků získaných na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 19CRG04-0027.

Krkonošská modelářská show

V neděli 18. srpna pořádají letečtí modeláři v Horní branné 38. Krkonošskou modelářskou show.

Podrobnosti v dokumentu pozvánky.

  ... dokument (1,8 MB, PDF)

BIO farma Pod Hájkem

MAS Krkonoše představuje ... BIO farma Pod Hájkem.

  ... dokument (487 kB, PDF)

Nařízení státní veterinárlní správy

mimořádná veterinární opatření: k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – hniloby včelího plodu v Královéhradeckém kraji

  ... dokument (244 kB, PDF)

Zvýšení akceschopnosti jednotky JPO III – SDH Horní Lánov

V roce 2019 poskytl Královéhradecký kraj Obci Lánov účelovou investiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Zvýšení akceschopnosti jednotky JPO III – Sbor dobrovolných hasičů Horní Lánov“, č. 19RRD12-0009 v celkové výši 10.000 Kč.

Dotace je určena na zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji, v tomto případě zvýšením počtu řidičů s řidičským oprávněním skupiny C.

Výlet

Cesta za černým rytířem.

  ... pozvánka (220 kB, PDF)

Informace k cyklistickým závodům

„Krakonošův cyklomaraton 2019“, který se koná 15. 6. 2019 od 10:00 hod. do 17:00 hod. s tím, že obcí Lánov budou závodníci projíždět v trase z Hořejšího Vrchlabí po Rumlovce (Rumovce) a silnici III/2956 na kruhový objezd v centru obce (křižovatka silnic III2956, III/32552 a I/14) a dále po silnici I/14 ve směru na Čistou v Krkonoších. Obcí Lánov vede dlouhá trať tohoto závodu, takže se dá předpokládat, že účastníci akce budou v obci projíždět v odpoledních hodinách.

„Vrchlabí Špindl Tour Škoda auto“ ze seriálu „Kolo pro život“, který se koná 22. 6. 2019 a od 13:00 do 16:30 hodin se budou závodníci pohybovat po komunikacích v katastru Horního Lánova, obci Lánov, a to konkrétně ze Strážného po Rumlovce (Rumovce) k mokřadu a dále zadem na letiště do centra akce. Obcí Lánov povede i nejdelší trasa, která bude vyznačená z Tetřevích Bud do Pekla (lomu v horním Lánově) a stáčí se kolem hospody v Horním Lánově k mokřadu a dále zadem na letiště do centra akce. Provoz na křižovatkách budou řídit organizátoři ve vestách „Kolo pro život“.


Kalendář akcí

Kalendář všech akcí 2019 - Dolní Dvůr, Lánov, Dolní Lánov.

  ... podrobnosti (188 kB, PDF)
>> Archiv nejdůležitějších zpráv za rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007<<